Budownictwo mieszkaniowe, przemys?owe oraz u?yteczno?ci publicznej.

Witam na stronie internetowej Frem-Bud. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy oraz galeri? realizacji budowlanych.

Siedziba firmy

ul. Obozowa 82A, pawilon 14
01-434 Warszawa

mapa dojazdu            601 244 946

      22 664 12 99

O firmie

Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Handlowe FREM-BUD

Warszawa ul. Obozowa 82 A lok 14  dzia?a na rynku od 1979 roku.

Przedsi?biorstwo posiada w?asne zaplecze wytwrcze, magazynowe oraz socjalne na terenie Lublina i Warszawy. Personel posiada niezb?dne kwalifikacje do przeprowadzania specjalistycznych robt budowlanych oraz sprz?t budowlany niezb?dny do wykonywania prac wymienionych w zak?adce US?UGI Obs?ugujemy rwnie? Klientw Indywidualnych w zakresie robt dekarskich, elewacyjnych i oglnobudowlanych.

Jako firma dzia?aj?ca od ponad dwudziestu lat na rynku polskim zapewniamy, ?e wsp?praca z nami, dzi?ki naszemu profesjonalizmowi i do?wiadczeniu, b?dzie zadowalaj?ca dla ka?dej ze stron. W naszych wykonawstwach opieramy si? na Etatowej Kadrze Pracownikw i Nadzoru zatrudnionej w naszych strukturach od wielu lat.
Sporadycznie, w sytuacjach wymagaj?cych u?ycia sprz?tu ci??kiego lub wysokospecjalistycznego opieramy si? na us?ugach Podwykonawcw. Szczycimy si? dobr? jako?ci? ?wiadczonych przez nas us?ug, o czym ?wiadcz? nasze dokonania

Zapraszamy do wsp?pracy.

z powa?aniem

Zenon Ku?mierz

 
projekt i wykonanie:www.projector.pl