Budownictwo mieszkaniowe, przemys?owe oraz u?yteczno?ci publicznej.

Witam na stronie internetowej Frem-Bud. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy oraz galeri? realizacji budowlanych.

Siedziba firmy

ul. Obozowa 82A, pawilon 14
01-434 Warszawa

mapa dojazdu            601 244 946

      22 664 12 99

Home

Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Handlowe FREM-BUD, Warszawa , ul. Obozowa 82A lok 14 dzia?a na rynku  od 1979 roku.

Przedsi?biorstwo posiada w?asne zaplecze wytwrcze, magazynowe oraz socjalne na terenie Lublina i Warszawy. Personel posiada niezb?dne kwalifikacje do przeprowadzania specjalistycznych robt budowlanych oraz sprz?t budowlany niezb?dny do wykonywania prac wymienionych w zak?adce US?UGI Obs?ugujemy rwnie? Klientw Indywidualnych w zakresie robt dekarskich, elewacyjnych i oglnobudowlanych.

Jako firma dzia?aj?ca od ponad dwudziestu lat na rynku polskim zapewniamy, ?e wsp?praca z nami, dzi?ki naszemu profesjonalizmowi i do?wiadczeniu, b?dzie zadowalaj?ca dla ka?dej ze stron. W naszych wykonawstwach opieramy si? na Etatowej Kadrze Pracownikw i Nadzoru zatrudnionej w naszych strukturach od wielu lat.
Sporadycznie, w sytuacjach wymagaj?cych u?ycia sprz?tu ci??kiego lub wysokospecjalistycznego opieramy si? na us?ugach Podwykonawcw. Szczycimy si? dobr? jako?ci? ?wiadczonych przez nas us?ug, o czym ?wiadcz? nasze dokonania

Zapraszamy do wsp?pracy.

z powa?aniem

Zenon Ku?mierz

 

Budownictwo Oglne


Dom powinien by? dostosowany do indywidualnych potrzeb ka?dej rodziny, funkcjonalny, solidny i trwa?y, ktry b?dzie s?u?y? nam przez wiele lat. Ta idea to nasz priorytet ktry zapewni? rozwj naszej firmy. czytaj wi?cej>

Docieplenia Budynkw


G?wnym warunkiem wydajnego systemu docie pleniowego jest wykorzystanie materia?w spe? niaj?cych odpowiednie parametry termoizolacyjne. Zapewniamy Pa?stwu zakup oraz wykonanie docieplenia styropianem lub we?n? mineraln?. czytaj wi?cej>

Pozosta?e nasze us?ugi


Dzia?my rwniez w sektorze us?ug: blacharstwo dekarskich, wykonuj?c dachy. Przeprowadzamy kompleksowe remonty domw. Prowadzimy prace murarsko-tynkarsie czy malarskie. Zajmujemy si? rwnie? zagospodarowanie otoczenia posesji. U?o?eniem chdnikw czy infrastruktur? ogrodu. czytaj wi?cej>

projekt i wykonanie:www.projector.pl