Budownictwo mieszkaniowe, przemys?owe oraz u?yteczno?ci publicznej.

Witam na stronie internetowej Frem-Bud. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? firmy oraz galeri? realizacji budowlanych.

Siedziba firmy

ul. Obozowa 82A, pawilon 14
01-434 Warszawa

mapa dojazdu            601 244 946

      22 664 12 99

Us?ugi

Budownictwo oglne
Dom powinien by? dostosowany do indywidualnych potrzeb ka?dej rodziny, funkcjonalny, solidny i trwa?y, ktry b?dzie s?u?y? nam przez wiele lat. Dlatego tez wa?ne jest jakich materia?w u?yjemy do jego budowy. Na rynku jest du?o materia?w budowlanych, ktre s? sprawdzone i godne polecenia. Natomiast my mo?emy je zakupi? i wybudowa? Pa?stwu wymarzony dom. Zapraszamy do wsp?pracy.

Ocieplenia budynkw
Docieplenie domu ma du?e znaczenie podczas sezonu zimowego, kiedy to musimy w??czy? ogrzewanie w celu utrzymania odpowiedniej temperatury wewn?trz. G?wnym warunkiem wydajnego systemu dociepleniowego jest wykorzystanie materia?w spe?niaj?cych odpowiednie parametry termoizolacyjne. Zapewniamy Pa?stwu zakup oraz wykonanie docieplenia styropianem lub we?n? mineraln?. Zapraszamy do wsp?pracy.

Blacharstwo dekarskie
Jeste?my gotowi podj?? si? realizacji ka?dego pokrycia dachu i nie zale?nie od stopnia trudno?ci gwarantujemy wysokiej jako?ci profesjonalne i terminowe wykonanie.Wykonujemy wszelkie prace blacharsko-dekarskie, systemy rynnowe, obrbki na wymiar.

Brukarstwo
Polecamy Specjalno?ci? nasz? jest dobre brukarstwo, czyli solidne uk?adanie kostki brukowej i fachowe uk?adanie kostki granitowej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? wykonanych prac.

Malarskie
Nadamy Twojemu budynkowi nowe pi?kno. Wspania?e, kolorowe malowid?a na ?cianach b?d? przyci?ga? najpierw wzrok przechodniw, a potem ich samych. B?d? podkre?la? charakter Twojego biznesu i stanowi? jego swoist? wizytwk?. Wn?trza mo?emy rwnie? ozdobi? np. farbami strukturalnymi, tworz?c nowoczesne po?aczenia struktur i kolorw.

Murarsko tynkarskie
Polecamy Prace murarsko- tynkarskie, przy ociepleniach budynkw, prace wyko?czeniwe.

 
projekt i wykonanie:www.projector.pl